Na dobrovoľné poistenie treba platiť aspoň 123 eur

euroDobrovoľne dôchodkovo poistená osoba môže byť fyzická osoba po dovŕšení 16 rokov veku, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, povolenie na prechodný pobyt alebo povolenie na trvalý pobyt. Zároveň tento človek nesmie mať priznaný predčasný starobný dôchodok.

Read more: Na dobrovoľné poistenie treba platiť aspoň 123 eur – Dôchodok – Peniaze – Pravda.sk

About 

Euspert is a gateway to the professional world. Jobs, career, freelance, business, training, etc...